Veido odos priežiūra ir darbas

kvepinkis.lt Visa oda, taip pat ir veido,, iš dalies geba tvarkytis pati. Tačiau nuo stipraus darbo arba, tiksliau, gamybinės aplinkos poveikio susergama odos ligomis. Jų sunkumas labai priklauso nuo nei­giamų veiksnių poveikio trukmės.Kenksmingam veiksniui neveikiant, jo sukelti simptomai pa­prastai išnyksta. Jeigu tokie veiksniai veikia dažnai arba labai ilgai, tai gali atsitikti taip, kad oda, nebegalėdama reguliuoti savo veiklos, nebesugrįžta į pradinę būseną. Tada ji dar esti pažeista ir nebeveikiant kenksmingam veiksniui. Labai svarbūs ir vadina­mieji konstituciniai odos veiksniai, dėl kurių epidermis, tikroji oda ir jos dariniai (plaukai, nagai, prakaito ir riebalų liaukos) skir­tingai reaguoja į įvairius dirgiklius. Todėl labai svarbu odą sau­goti nuo kenksmingų poveikių, taip pat stengtis laiku juos pašalinti.

Ant veido nuolat nusėda įvairių dulkių (siuvyklose, audimo įmonėse, malūnuose ir kt.), kurios dažnai suerzina odą — sukelia niežėjimą, kartais deginimą ir paraudimą. Tokius požymius gali sukelti ir į vandenį neatsargiai beriamos skalbimo priemonės, ku­rių dalelyčių nusėda ant veido.Pažeidžiama ir dirbančiųjų laboratorijoje su cheminėmis me­džiagomis oda. Gaminant vaistus ar kitokias chemines priemones, taip pat atliekant bandymus, chemikalų dulkių, garų ir kitokiu pavidalu nusėda ant odos, ją suerzina ir pažeidžia — nuo lengvo sudirginimo iki sunkių odos ligų, dėl kurių darbuotojas turi keisti darbą. Ligos požymių atsiranda ne iš karto. Kenksmingiems veiks­niams veikiant ilgai, dažniausiai jie ryškėja pamažu. Pavyzdžiui, gaminant vaistus su bromu, odą gali išberti taip, kaip išgėrus vaistų su bromu galima nusipirkti kvepalu parduotuve. Nuo bromo atsiradę spuogai panašūs į papras­tuosius ir skiriasi nuo jų tik tuo, kad nesusidaro pūlinių.

Kai yra aprašytos sąlygos, odą reikia prižiūrėti dviem būdais: 1) kuo rūpestingiau saugoti odą nuo tiesioginio kontakto su dir­ginančiomis medžiagomis;  2) kuo kruopščiau ją valyti.Kaip apsauginę priemonę, neprasiskverbiančią gilyn į odą, ga­lima vartoti parafino aliejų arba vazeliną, žinoma, tik gerai iš­valytus, t. y. chemiškai švarius. Blogai išvalyti, jie ne tik neat­lieka savo funkcijos, bet gali dar labiau pažeisti odą.Šios priemonės vartojamos arba prieš darbo pradžią, arba per tam tikrus gamybinio darbo procesus, kai daugiausia išsiskiria kenksmingų medžiagų.Baigus visos dienos darbą ar tam tikrą gamybinį procesą, ap­saugines priemones reikia nuvalyti nuo veido ir kaklo. Tam ge­riausiai tinka sojos, saulėgrąžų, sėmenų ir alyvų aliejus (tik ne apkartęs). Valoma taip: iš pradžių vatos tamponas suvilgomas karštame vandenyje, paskui įmerkiamas į aliejų ir juo rūpestingai valoma veido ir kaklo oda. Po to aliejų reikia kruopščiai nuplauti vatos tamponu, suvilgytu karštu vandeniu. Vėliau sausos ar nor­malios odos veidą reikia nuplauti azuleno tirpalu (pusę šaukštelio azuleno Įpilti į stiklinę vandens), riebios — 20% spirito tirpalu pridėjus pusę šaukštelio azuleno.

Jeigu ir po šių procedūrų oda esti suerzinta, veidą reikia praus­ti kalkių vandeniu (pagamintu vaistinėje) arba, jeigu turima lai­ko,  10—15 minučių uždėti jo kompresą.Vakare veidas prausiamas atsižvelgiant į odos rūšį. Jeigu oda šiek tiek suerzinta, tinka kompresai su kalkių vandeniu ir minkš­tinamieji kremai. Kai tokios paprastos priemonės nepadeda, reikia kreiptis į gydytoją dermatologą.Žmonių, kurie dėl savo profesijos (žemdirbiai, transporto dar­buotojai, daržininkai, sodininkai, statybininkai ir kt.) priversti nuolat būti lauke, oda gali nudegti nuo saulės. Toks pavojus gre­sia ir tiems, kurie, norėdami būti „gražesni“, per ilgai būna sau­lėje, taip pat jautriems saulės spinduliams bei vaikams. Cia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad laikyti mažus vaikus ir naujagimius (dažniausiai vežimėlyje) tiesiai prieš saulę yra kenksminga, nes jų oda labai jautri, todėl nuo saulės nudega greičiau negu suau­gusiųjų.

Saulės spindulių veikiama oda gali pasidaryti grublėta, pūslė­ta (dažnai tos pūslės niežti), išberta mažomis pūslytėmis arba spuogeliais kaip nuo prakaito. Taip oda dažniausiai pakinta pa­vasarį arba vasaros pradžioje, paskui tų pakitimų sumažėja, nors kartais gali išlikti ir iki rudens.Saulės spinduliai pažeidžia atviras kūno vietas, dažniausiai veidą, plaštakas, kartais liemenį (krūtinės ląstos vidurinę dalį, pečius, tarpumentį) ir pėdas, ypač vaikštančių basomis.

Norint apsisaugoti nuo „saulės ligos“, o susirgus — pasveikti, reikia vengti saulės. Labai nudegusiems nebegalima dirbti lauke. Nestipriai pažeistas nepridengtas vietas patariama tepti apsaugi­nėmis priemonėmis (pavyzdžiui, 5% cinko pasta su antipirinu). Be to, veidą reikia pridengti praleidžiančia orą plačiakrašte skry­bėle.

www.kvepinkis.us