Įmonių tipai

Įmonės gali būti įvairios, ne išimtis ir mūsų šalis, tad susipažinkime kokias įmones galima įregistruoti mūsų šalyje.

Individuali įmonė

Įmonės registravimasIndividuali įmonė dar gali būti vadinama personalia įmone. Kad galėtumėte įsteigti individualią įmonę galite turėti visiškai nedidelį pradinį kapitalą, o taip pat į pagalbą galėsite pasitelkti tik savo šeimos narius. Individualios įmonės savininkams nereikės ruošti balanso kiekvieną ketvirtį, o tiesiog pakaks užpildyti mokesčių deklaraciją. Svarbu ir tai, jog individualios įmonės savininkai turi galimybę plėtoti savo verslą, išsipirkdami patentą. Kiekviena individuali įmonė turi turėti savo pavadinimą. Individualių įmonių savininkus džiugina tai, jog šio tipo įmonėms yra taikoma supaprastinta buhalterija.

Ūkinės bendrijos

Kalbant apie ūkines bendrijas, visų pirmiausia reikia pasakyti, jog šio tipo bendrijos yra skirstomos į dvi grupes: tikrąsias ūkines bendrijas bei komanditines ūkines bendrijas. Svarbu ir tai, jog tiek vienose, tiek kitose ūkinėse bendrijose gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 narių. Tačiau lygiai taip pat svarbus yra ir faktas, jog ūkinės bendrijos nariu negali būti valstybės, valdymo ir valstybės kontrolės institucijos.

Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės

Tiek asmenims, kurie nori vykdyti didesnio masto ūkinę veiklą, patariama steigti akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę. Verta pabrėžti, kad UAB įmonių registravimas ir AB įmonių registravimas yra labai panašūs procesai, o šių įmonių steigimas yra grindžiamas kapitalo sujungimu vardan bendros veiklos. Vis dėlto, kalbant apie kapitalą, būtina paminėti šį skirtumą: UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 000 Lt, o AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Lt. Vis dėlto, AB įmonėms yra taikoma paprastesnė buhalterija nei UAB įmonėms.