Mėnesio archyvas: spalio 2014

Montavimo darbų rūšys ir sudėtis

angaro-statyba-3-metalo-gaminiai.lt            Įvairios paskirties surenkamieji pastatai ir statiniai montuojami iš skirtingo svorio ir įvairių gabaritų surenkamųjų gelžbetoninių, me­talinių, medinių, plastmasinių ir kitokių konstrukcijų. J. tai reikia atsi­žvelgti, parenkant montavimo metodus bei mechanizmus.Pagal konstrukcijų savybes montavimo darbai skirstomi į šias grupes:

1) nulinio ciklo konstrukcijų (pamatų, rūsio sienų, pamatų po stulpais ir kolonomis, įvairių komunikacijų ir kt.) montavimas;

2) gyvenamųjų ir civilinių bekarkasių pastatų (mūrinių pastatų surenkamųjų konstrukcijų, pastatų iš stambių plokščių, pastatų iš tū­rinių blokų ir kt.) montavimas;

3) vienaaukščių pramoninių pastatų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų montavimas;

4)    daugiaaukščių surenkamųjų gelžbetoninių karkasinių (gyvena­mųjų, civilinių ir pramoninių) pastatų montavimas;

5)    pastatų su laikančiomis metalinėmis konstrukcijomis monta­vimas;

6)    didelių tarpatramių pastatų (angarų, parodų paviljonų, spor­to rūmų, pramoninių pastatų, sandėlių ir kt.) montavimas;

7)   inžinerinių aukštuminių statinių (elektros perdavimo linijų at­ramų, radijo stiebų, radijo ir televizijos bokštų, chemijos ir naftos per­dirbimo pramonės statinių ir kt.) montavimas;

8) rezervuarų, bunkerių ir silosinių montavimas. Statybinių konstrukcijų montavimo procesas bendruoju atveju su­sideda iš’ montavimo paruošiamųjų darbų ir konstrukcijų montavimo. Prie paruošiamųjų darbų priklauso visų montavimo priemonių ir montavimo vietos paruošimas, o konstrukcijų montavimo darbams priskiriami konstrukcijų sustambinimo, laikino sustiprinimo (jei rei­kia), stropavimo, pakėlimo, pastatymo į vietą, laikino pritvirtinimo, sureguliavimo pagal projektinę padėtį, galutinio pritvirtinimo ir mon­tavimo sujungimų užbaigimo darbai.

Pastatas statomas pagal iš anksto paruoštą statybos darbų vyk­dymo projektą. Siame projekte, be pagrindinių darbų, būna numatyti ir paruošimo darbai.

Pradedant kompleksinę mikrorajono statybą, turi būti atlikti šie paruošimo darbai:

1)nugriauti arba perkelti statybai trukdantys pastatai;

2) perkeltos statybai trukdančios komunikacijos;

3)  likviduoti arba perkelti statybai trukdantys medžiai, želdiniai, daržai;

4)  įrengtos visos mikrorajono požeminės komunikacijos (vanden­tiekio, kanalizacijos, dujotiekio, šiluminių tinklų, elektros, ryšių ka­belių ir kita);

5)  nutiesti nuolatiniai ir laikini keliai;

6)   išlygintos statybos ir montavimo aikštelės ir apsaugotas grun­to paviršius nuo išplovimo;

7)     paruošti ir įrengti laikini pagalbiniai pastatai;

8)     nutiestos laikinos elektros linijos (jėgos ir apšvietimo);

9)     nutiestos laikinos ryšių linijos  (telefono, dispečerinio ryšio ir t. t..;

10)   nutiestos laikinos vandentiekio ir kanalizacijos linijos;

11)   užsakytos gamyklose statybinės detalės, medžiagos ir konst­rukcijos;

12)   nužymėtos pastatų ar statinių ašys;

13)  atvežti ir sumontuoti montavimo įrengimai ir inventorius;

14)  atvežtos pastatų detalės ir konstrukcijos, sudėtos sandėliavi­mo aikštelėse ir paruoštos montavimui;

15)   paruoštos ir įrengtos saugumo technikos priemonės.

Kad montuotojų darbas būtų našus, visi aukščiau išvardinti pa­ruošimo darbai turi būti atlikti, prieš montuojant antžeminę pastato dalį. Daugumą šių darbų atlieka arba juos organizuoja genrangovinė statybos organizacija. Montavimo organizacija atlieka 11, 13, 14 ir 15 punktuose nurodytus paruošimo darbus. Montavimo organizacija paruošia tik montavimo darbų saugumo technikos priemones. Nulinio ciklo darbus (padeda pamatus, nutiesia požemines komunikacijas, užpila pamatus ir tranšėjas, išlygina grunto paviršių, nutiesia kelius ir privažiavimus montavimo mechanizmams, transportui ir atlieka ki­tus darbus) dažniausiai atlieka genrangovinė statybos organizacija. Kaip paskirstomi darbai tarp genrangovinės ir montavimo organiza­cijų, nurodoma jų darbo sutartyje.

Guerlain shalima istorija

guerlain-shalimar-parfum-initial-l-eau-edt-60-mlKurdami kvepalus parfumeriai vių pirmą susipažinti turi su gamtoje esančiais stebuklais t. y.. augalais kurie išskiria skirtingus aromatus skirtingais metų laikais. Guerlainas 1890 m. ėmė ir sukūrė Excellence kvepalus, 1892 m. – Bei Frans, o 1894 m. – Siprisim . Po metų jo sūnėnas Žakas, be­je, namuose vadinamas Jicky, sukūrė Zarden de mon kiurė  kitaip tariant  susiję su sodu, sodų kvapais. Po to parduotuvėse kasmet pasirodydavo dviejų ar trijų pavadinimų nauji kvepalai. Vadovaujant Žakui, Gerleno firmos katalogas kaskart storėjo. Galima sakyti, kad Žakas meistriškai va­dovavo įmonei tiek flakonai, tiek etiketės ir piešiniai atitiko jų įmonės bendrą viziją. 1900 metais pasirodo „Štai dėl ko aš pamilau Roziną“  su nuostabiu flakono kamščiu, puoštu šilkinėmis begoni­jomis; 1904 m. Šanzėlizė , supilstyti į briaunotus vėžlio formos flakonus, pagamintus Bakara stiklo fabrike. Po to buvo Apre londė, sukurti 1906 m.  gėlinių kvapų derinys su nostalgiškais žibuoklės ir gudobelės kvapais. Iki šiol jie parduodami Gerleno parduotu­vėse. Kvepalai Er ble , jau išbandyti laiko, sukurti 1912 m. Jie priskiriami parfumerijos „klasikai“: Bulgarijos rožė, vilkdagis, heliotropas – tai derinio švelnumas; vanilė, jazminas, muskusas – nakties jausmingu­mas. Nuo 1914 m. įsikūrusi prestižiniame Paryžiaus rajone – Elizėjaus laukų  68 name, Gerleno firma sugebėjo pelnyti simpatijas publikos, ką tik išgyvenusios Pirmąjį pasaulinį karą. Siprinių vaisių kvapų derinys, primenantis mitologinius Rytus  jausmin­gi Mitsuko sukurti 1919 m. Koks taiklus pavadinimas japonų kalba „Mitsuko“ reiškia „paslaptis“.

Tokie pat rytietiški geidulingų kvapų atspalviai vyrauja kvepaluose guerlain Shalimar (1925 m.). Vanilė ir balzamo at­spalviai jiems suteikia šilumos ir žavesio. 1933 m. Žakui Gerlenui pa­vyksta sukurti dar vienus, ypatingus, kvepalus Vol de niui, kuriuose vyrauja žalumos ir medžio kvapų atspalviai, sušvelninti vanilės ir vilkdagio. Tai kvepalai dirbančioms, aktyvioms moterims, sportinin­kėms, kurios moka bendrauti su vyrais neprarasdamos moteriškumo. Nuo 1956 metų Gerleno firmos kvepalus kuria Žako vaikaitis Žanas Polis. Paskutinėjo kompozicija Ėritaž , sukurta 1992 m., rodo, kad jis tęsia šeimos tradicijas: akivaizdi pagarba kokybei, išranku­mas ir naujoviškumas. Veržlumas ir gyvumas, trykštantys iš kvepalų Sa-mad, 1969 m., elegancija ir tvirtumas – iš Pariur, gyvumas ir džiaugsmingumas – iš Lė zarden de bagatel, harmonija ir geidulingumas – iš Samsara, 1989 m. – visa tai neeiliniai Gerlenų nuopelnai kvepalų istorijai. Gerle­no firmos kvepalai išgyveno amžius. Si didžiulė įmonė, turinti savo tyri­mų centrą ir naudojanti naujausias technologijas, diktuos madas dar ne vienerius metus turėjo išlikti aukščiausiuose pasaulinės mados vietose ir nenuvilti savo ištikimiausių gerbėjių.